talbiyah

Talbiyah : Aku Penuhi Panggilan-Mu

Talbiyah : Aku Penuhi Panggilan-Mu “Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syarika lak (Aku penuhi […]

Kedurhakaan Syaitan kepada Allah dan Kehinaannya

syaamilquran.com – Setelah Allah menciptakan Adam, Dia memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya. Semuanya bersujud, kecuali iblis, yang menganggap dirinya lebih baik karena diciptakan dari […]

Ketika dalam Kesempitan

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak […]