talbiyah

Talbiyah : Aku Penuhi Panggilan-Mu

Talbiyah : Aku Penuhi Panggilan-Mu “Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syarika lak (Aku penuhi […]