menghafal al-quran 1

Unik, Sekolah Negeri ini Mempunyai Ekstrakulikuler Menghafal Al-Quran

Unik, Sekolah Negeri ini Mempunyai Ekstrakulikuler Menghafal Al-Quran Ekstrakulikuler merupakan kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, menyalurkan bakat dan minat […]