Jati Diri Manusia 

berdoa_web

Jati diri manusia adalah hakikat manusia sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Al Quran surat Luqman ayat 34,  “Sesungguhnya hanya di sisi Allah  ilmu tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang […]

Arsip